Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033
08.10.2021

Obaveštenje za korisnike

Zbog izuzetno niske temperature za ovo doba godine, obaveštavamo korisnike da će ,,Energetika,, doo danas, 8.10., početi  sa isporukom toplotne enregije krajnjim korisnicima.
Molimo  naše korisnike da prijave sve eventualne kvarove  i curenja  dispečerskoj  službi  na broj telefona 034/336-238 ili  preko besplatnog poziva 0800/034-033. 
 


06.10.2021

Obaveštenje za korisnike

“Energetika” doo obaveštava cenjene potrošače da će u petak,  8.10.2021. godine, započeti  tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja.
Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone, već služe da se otklone svi kvarovi na primarnim i sekundarnim instalacijama kako bi  sistem bio spreman za grejnu sezonu koja, u skladu sa Odlukom o snabdevanju grada tolpotnom energijom, počinje 15.10.2021. godine.
Ukoliko se niske temperature nastave u narednom periodu ,,Energetika,, doo je spremna da počne sa isporukom toplotne energije pre zvaničnog početka grejne sezone.
Napominjemo da se tople probe neće odvijati istovremeno u svim delovima grada, već sukcesivno, zbog testiranja i praćenja sistema.
 


15.09.2021

Humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi radnika ,,Energetika,, doo

Tradicionalno, radnici ,,Energetika,, doo su i danas, 15.9.2021., učestvovali u humanitarnoj akciji davanja krvi.
Radnici ,,Energetike,, su jedni  od najznačajnih  davalaca krvi u Kragujevcu.
Koliko je ,,Energetika,,  zaslužna  Transfuziji, Crvenom krstu, a i Kragujecu uopšte,  ukazuje činjenica da ,,Energetika,, ima člana u Upravnom odboru Crvenog krsta, za raziku od mnogo većih firmi koje to nemaju.
Goran Milićević, koji je danas davao 123. put krv, jedan je od organizatora dobrovoljnog davanja krvi radnika ,,Energetike,,, na pitanje da li je trenutna epidemiološka situacija uticala na smanjen odziv radnika ove godine, negira to, već kao problem navodi  smanjenje broja radnika za preko stotinu u nazad tri godine, ali procentualno se broj davalaca krvi ne smanjuje jer je i ove godine 20 posto radnika se odazvalo na ovu humanitarnu akciju kao i predhodnih godina.
I ovog puta radnici ,,Energetike,, , dobrovoljni davaoci krvi,  poručuju nam da naše malo, nekome znači sve, a učestvovanjem u akcijama ovog  tipa, nekome znači i život jer jedno davanje krvi može da spasi i do 3 života.
 


14.09.2021

,,Energetika,, doo gasi kotlarnice na ugalj

Promena primarnog energenta na Matičnoj lokaciji u sistemu daljinskog grejanja grada Kragujevca, potpisivanjem ugovora između Ministarstva zaštite životne sredine i izabranog konzorcijuma izvođača, radova ulazi u fazu realizacije izvođenjem radova.
Do sada je na matičnoj lokaciji ,,Energetika,, doo korišćen ugalj kao energent,  što je predstavljalo ekološki problem u Kragujevcu.  Ministarstvo zaštite životne sredine prepoznalo je ovaj problem i zajedno sa Gradskom upravom grada Kragujevca  krenulo u njegovo rešavanje.  
,,Energetika,, doo opterećuje višedecenijski problem sa zastarelom,  tehnološki i ekološki prevaziđenom opremom,  prvi postavljeni kotao je  1961. godine, a najmlađi je iz 1981.
Procene su da će, kada se realizuje ovaj veliki projekat,  emisije ugljen – dioksida u centru grada biti smanjene za preko 66 %, azot- oksida za oko 90 %,  dok će emisija čestica i sumpora biti eliminisana potpuno.
Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su u budžetu Republike Srbije preko Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 14 milona evra.
Cilj je potpuni prelazak na ekološki prihvatljiviji energent i najsavremeniju tehnologiju, što će  značajno poboljšati kvalitet vazduha i životne sredine,  a samim tim unaprediti kvalitet života u Kragujevcu.
 „Energetika”doo  greje više od 22.000 potrošača u Kragujevcu i realizacijom ovog projekta biće uspostavljen održivi razvoj sistema daljinskog grejanja u Kragujevcu balansiranjem tehnološkog, ekonomskog, socijalnog i faktora životne sredine.
Modernizacija kotlova je samo prva faza projekta, koji podrazumeva i rešavanje problema pepelišta, koje posebno opterećuje stanovnike u naseljima Pivara i Lekina bara. Uklanjanje preko 40.000 tona nagomilanog pepela,  obuhvaćeno je drugom fazom projekta i planirano je početkom naredne godine. Za realizaciju druge faze projekta odvojeno je dodatnih 4 miliona evra.
Pozitivni efekti ugradnje novih kotlova na gas će biti višestruki i dugoročni.  Primenom nove, najsavremenije tehnologije, koja će biti implementirana i promenom energenata,  grejanje će biti kvalitetnije sa manjim potencijalnim rizicima i minimalnim odrazom na životnu sredinu.

 


02.09.2021

Obaveštenje za korisnike

U cilju priprema za narednu grejnu sezonu, “Energetika”d.o.o.će od 06.09.2021.godine otpočeti sa punjenjem gradske distributivne mreže .
Potrebno je da korisnici usluga sistema daljinskog grejanja obrate pažnju na instalacije u svojim objektima I da ukoliko dodje do pojave curenja pozovu dispečersku službu na telefon 336-238.


18.08.2021

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

Na onovu  odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O. broj 202/21 od 18.08.2021. godine, „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Oglašava se zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda, i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

II          Početna cena prostora za davanje u zakup iz stava I  Odluke iznosi 600,00 din/1 m² mesečno bez PDV-a.

III    Sastavni deo ovog oglasa čini Odluka Direktora „Energetika“ D.O.O. broj 202/21 od 18.08.2021. godine kao model Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

PREUZMI MODEL UGOVORA

PREUZMI OGLAS

 


13.05.2021

,,Energetika,, doo proslavila slavu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca

,,Energetika,, doo je, 12.05.2021. , godine obeležila svečano slavu Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Pridržavajući se svih mera, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, u Staroj crkvi u Kragujevcu je presečen kolač.

Svečano sečenje slavskog kolača služili su jereji Stare kragujevačke crkve Vladan Kostadinović, Stefan Damjanović i Nenad Milojević sa protođakonom Miroslavom Vasilijevićem.

Ovogodišnji kolačar bio je Nenad Nikolić sa porodicom, a za sledeću godinu ovu svečanu dužnost je preuzeo Velibor Stevanović.

Jerej Vladan Kostadinović je direktoru ,,Energetika,, doo Andreji Iliću u ime bratstva stare crkve, a kao znak neizmerne zahvalnosti poklonio ikonu Svetog Vasilija Ostroškog sa željom da ih čuva i da još dugo u zdravlju i napretku proslavljaju ovaj veliki praznik.

Zbog podvižničkog života Svetoga Vasilija Ostroškog, ali i njegove trpeljivosti, milosrđa, praštanja i hrabrosti, ovaj dan nas uvek podseća na ono šta bi trebalo da se sledi i čemu da se teži.
Svim pravoslavnim vernicima, koji obeležavaju i slave krsnu slavu Vasilije Ostroški, čestitamo slavu i želimo puno zdravlja i uspeha.

 


29.04.2021

Održana Sednica Upravnog odbora toplana Srbije

27.4.2021. godine održana je Sednica Upravnog odbora toplana Srbije. U svečanoj sali hotela Šumarice ,,Energetika,, doo Kragujevac je bila  domaćin ovogodišnje 12. Sednice.

,,Energetika,, doo Kragujevac  je jedan od četiri najveća sistema dalјinskog grejanja  u Republici Srbiji i njen predstavnik je član Upravnog odbora Udruženja.

Poslovno udruženje ,,Toplane Srbije,, postoji od 1997. Godine. Osnovano je za ostvarivanja prava i obaveza sistema dalјinskog grejanja,ali i zbog međusobne pomoći sistema dalјinskog grejanja  u svim oblastima rada, organizovanog snabdevanja energentima. Jedan od zadataka je i  afirmacije sistema dalјinskog grejanja u energetskom sistemu i permanenatnog stručnog usavršavanja kao i edukacije krajnjih kupaca o efikasnom korišćenju toplotne energije i promenama okvira u oblasti energetike.
 Na sednici su sumirani  rezultati  dosadašnjih aktivnosti, ali i utemelјeni dalјi pravci načina rada na sistemu dalјinskog grejanja u Srbiji.
Učesnici ovogodišnje 12. Sednice Uparvnog odbora poslovnog udruženja,,Toplane Srbije,, :

1.    JKP Novosadska toplana
2.    Beogradska elektarana
3.    Energetika doo Kragujevac –
4.    JKP Toplana Niš
5.    JKP Toplana Bor
6.    JKP Subotička Toplana
7.    JEP Toplana Kralјevo
8.    JKP Toplovod Obrenovac
9.    JKP Energetika Trstenik
10.    JP Grejanje Smederevo
11.    JKP Toplana Leskovac
12.    Poslovno udruženje „Toplane Srbije
13.    Sednici su prisustvovali i predstavnici Grada Kragujevca

Na  sednici je  razmatran  izveštaj o sigurnosti snabdevanja toplotnom energijom u predhodnom periodu.  Izveštaj o predhodnoj grejnoj sezoni  se kasnije predstavlјa Radnoj grupi za sigurnost snabdevanja energijom i energentima Ministarstva rudarstva i energetike.
Na sednici je usvojen plan rada za ovu godinu sa jasno definisanim zadacima.
Udruženje je u poredhodnom periodu bilo aktivno i na području  zakonodavnih rešenja koji afirmišu postavlјene cilјeve razvoja snabdevanja toplotnom energijom.
Zadatak Udruženja je i kreiranje strateškog okvira za afirmaciju sistema dalјinskog grejanja u budućnosti, načina grejanja velikih gradova. Radi se i na tri klјučna sektorska zakona izmena i dopuna zakona o energetici, zakon o  racionalnoj upotrebi energije, zakon o obnovlјivim izvorima energije.
 Kako iskoristiti sve obnovlјive   izvore toplotne energije,  efikasan način dopreme do  korisnika , korišćenje svih mogućih potencijala otpadne toplote iz obnovlјivih izvora enregije, samo su deo zaklјučaka sa 12. Sednice.

 


28.04.2021

Kraj grejne sezone

S obzirom da je prošao 15.4. kao zvaničan datum kraja grejne sezone, a pošto je spoljašnja temperatura vazduha visoka, stvoreni su uslovi za prekid u isporuci toplotne energije.

Obaveštavamo korisnike da ako dođe do naglog pada temperature "Energetika" doo će nastaviti sa isporukom toplotne energije.


28.04.2021

Održana akcija dobrovoljnog davanja krvi

27.4.2021. u UKC Kragujevac, radnici "Energetika" d.o.o., već tradicionalno, učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Može se sa ponosom reći da tradicija davanja krvi traje onoliko koliko postoji i "Energetika" d.o.o. Kragujevac. Mnogi radnici "Energetike" su višestruki davaoci krvi i svi kao osnovni motiv davanja krvi ističu humanost kao razlog dolaska.

"Ovo je 121. put kako učestvujem kao dobrovoljni davalac krvi i ne znam ni koja mi je knjižica po redu koju popunjavam kao dobrovoljni davalac", i kao ostali, Goran Milićević, jedan od radnika "Energetike" ističe pored toga što se fizički bolje oseća, humanost i pomoć kada je najpotrebnija kao osnovni motiv učestvovanja u akcijama ovoga tipa.

"Ovo je 27. put kako dajem krv", kaže Marko Slavković,

"11. put dobrovoljno dajem krv",  Zoran Pantović ,

"Danas je jubilarni 40. put", Žarko Milunović,

"18. put dajem krv", Nenad Nikolić.

"Energetika" akcije dobrovoljnog davanja krvi organizuje dva puta godišnje, na početku i na kraju grejne sezone.

Radnici "Energetike" i ovaj put su položili test humanosti.


30.03.2021

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

Na onovu  odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O. broj 71/21 od 29.09.2021. godine , „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Daje se u zakup administrativni deo kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

 II          Početna cena prostora za davanje u zakup iznosi 600,00 din/1 m² mesečno .

III        Zakupodavac će budućem zakupcu omogućiti korišćenje dva pomoćna objekta i to garažu (metalna) 21,53 m² i zidani objekat 24,55 m² kao i deo placa iza objekta na kojem je moguće parkirati četiri vozila bez naknade.
 
IV     Zakupodavac će budućem zakupcu priznati svako eventualno investiciono ulaganje koje bude sprovodio nad objektom koji je predmet oglašavanja kroz umanjenje cene zakupnine, što bi se regulisalo posebnim ugovorom.

V     Trajanje zakupa poslovnog prostora biće definisano ugovorom o zakupu, a na osnovu zahteva budućeg zakupca, uzimajući u obzir i eventualna investiciona ulaganja.

VI     Pismene ponude dostaviti preporučenom pošilјkom u zatvorenom omotu sa obaveznom naznakom „ Ne otvarati- ponuda za zakup poslovnih prostorija „  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

VII    Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 13.04.2021. godine  u 10 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

VIII     Sve bliže informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/305-185 lok. 604, osoba za kontakt Proković Pavle.


05.03.2021

Obaveštenje

Obaveštavamo sve korisnike da će zbog uvođenja novih mera naša naplatna mesta, u subotu 6.marta, raditi do 12h.


02.03.2021

Početak rada prvog „Zatvorenog distributivnog sistema“ u Srbiji

„Energetika“ DOO Kragujevac  je 1. marta 2021. godine postala operater prvog zatvorenog distributivnog sistema u Srbiji.  Zatvoreni distributivni sistem  je formiran i funkcioniše prema jasnim, transparentnim i nediskriminatornim principima za siguran, ekonomičan i pouzdan rad i pristup.

U okviru ZDS-a snabdeva se ukupno 23 potrošača, a za sada, se svi potrošači snabdevaju električnom energijom od strane  dva snabdevača. Planirana količina električne energije koja u periodu od godinu dana treba da protekne u okviru ZDS-a je oko 40 hilјada MWh.

Svim potrošačima koji se snabdevaju električnom energijom u okviru ZDS-a omogućen je integrisan metod merenja potrošnje električne energije, tako da će svaki potrošač imati detalјan uvid u strukturu svoje potrošnje. Imajući u vidu da se, uglavnom,  radi o industrijskim potrošačima, takav način registrovanja im omogućava da bolјe upravlјaju svojom potrošnjom, odnosno troškovima vezanim za električnu energiju.

U narednom periodu očekujemo povećanje broja potrošača, a takođe napominjemo da smo otvoreni za saradnju sa novim snabdevačima koji ispunjavaju uslove prema važećoj zakonskoj regulativi u oblasti energetike.

 


11.02.2021

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

Na osnovu Odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O., broj 43/21, od 10.02.2021.godine, „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Daje se u zakup administrativni deo kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

 II          Početna cena prostora za davanje u zakup iznosi 840,00 din/1 m².

III        Zakupodavac će budućem zakupcu omogućiti korišćenje dva pomoćna objekta i to garažu (metalna) 21,53 m² i zidani objekat 24,55 m² kao i deo placa iza objekta na kojem je moguće parkirati četiri vozila bez naknade.
 
IV     Zakupodavac će budućem zakupcu priznati svako eventualno investiciono ulaganje koje bude sprovodio nad objektom koji je predmet oglašavanja kroz umanjenje cene zakupnine, što bi se regulisalo posebnim ugovorom.

V     Trajanje zakupa poslovnog prostora biće definisano ugovorom o zakupu, a na osnovu zahteva budućeg zakupca, uzimajući u obzir i eventualna investiciona ulaganja.

VI     Pismene ponude dostaviti preporučenom pošilјkom u zatvorenom omotu sa obaveznom naznakom „ Ne otvarati- ponuda za zakup poslovnih prostorija „  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

VII    Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 26.02.2021. godine  u 10 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

VIII     Sve bliže informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/305-185 lok. 604, osoba za kontakt Proković Pavle.

 


09.02.2021

Obaveštenje

Ekipe „Energetike“ d.o.o. će u sklopu svojih redovnih aktivnosti, u periodu od 9. do 16. februara, vršiti prelokaciju goriva sa lokacije kotlarnica Erdoglija.


19.01.2021

Zastoj u isporuci toplotne energije

Zbog sanacije havarije magistralnog toplovoda, dana 19.01.2021. godine od 12 časova,  bez snabdevanja toplotnom energijom će biti deo potrošača u užem centru grada.

Normalizacija snabdevanja se očekuje u popodnevnim časovima.

 


16.01.2021

Celodnevna isporuka toplotne energije

Zbog najave izuzetno niske spoljne temperature, "Energetika" d.o.o. obaveštava svoje korisnike da će u narednim danima vršiti celodnevnu isporuku toplotne energije.


14.01.2021

Havarija na toplovodu koji snabdeva deo Kliničkog centra

Zbog havarije na toplovodu, koji snabdeva deo  Kliničkog centra toplotnom energijom,  došlo je do zastoja u isporuci toplotne energije u 11h.

Ekipe ,,Energetike,, d.o.o.  su na terenu i očekuje se sanacija kvara  i  normalizacija  snabdevanja toplotnom energijom  do 14 h.


13.01.2021

Sanacija havarije magistralnog toplovoda

Zbog sanacije havarije magistralnog toplovoda u  Bulevaru kraljice Marije, dana 13.01.2021. godine od 10h,  bez snabdevanja toplotnom energijom će biti potrošači u sledećim ulicama: Bulevar Kraljice Marije od broja 63 do broja 75, Zore Radulović, Dunavska.

Normalizacija snabdevanja se očekuje u popodnevnim časovima.


13.01.2021

Obaveštenje

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, ,,Energetika,, d.o.o. će, dana 13.1.2021.godine, vršiti isporuku toplotne energije do 24 časa.


05.01.2021

Obaveštenje

Na osnovu Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotne energije, "Energetika" D.O.O. će isporučivati toplotnu energiju neprekidno u noći između 6. i 7. januara.


05.01.2021

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

Na osnovu Odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O., broj 283/20, od 28.12.2020.godine, „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Daje se u zakup administrativni deo kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

 II          Početna cena prostora za davanje u zakup iznosi 1.200,00 din m².

III        Zakupodavac će budućem zakupcu omogućiti korišćenje dva pomoćna objekta i to garažu (metalna) 21,53 m² i zidani objekat 24,55 m² kao i deo placa iza objekta na kojem je moguće parkirati četiri vozila bez naknade.
 
IV     Zakupodavac će budućem zakupcu priznati svako eventualno investiciono ulaganje koje bude sprovodio nad objektom koji je predmet oglašavanja kroz umanjenje cene zakupnine, što bi se regulisalo posebnim ugovorom.

V     Pismene ponude dostaviti preporučenom pošilјkom u zatvorenom omotu sa obaveznom naznakom „ Ne otvarati- ponuda za zakup poslovnih prostorija „  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

VI    Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 21.01.2021. godine  u 10 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

VII     Sve bliže informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/305-185 lok. 604, osoba za kontakt Proković Pavle.

 


04.01.2021

Zastoj u isporuci toplotne energije

Zbog sanacije havarije magistralnog toplovoda u Ulici Spasenije C. Babović, dana 04.01.2021. godine, od 12h bez snabdevanja toplotnom energijom će biti potrošači u sledećim ulicama: Spasenije Cane Babović (cela ulica) i Ilindenska 38 i 40.

Normalizacija snabdevanja se očekuje u popodnevnim časovima.


17.12.2020

Obaveštenje

Podsećamo korisnike  da je u toku sprovođenje ankete o kvalitetu usluge toplotne energije, koja će trajati do 31.12.2020. godine.

Učestvovanjem u anketi pomoći ćete ,,Energetika,, D.O.O. na poboljšanju naših usluga, jer izjašnjavanje ima za cilj merenje stepena zadovoljstva i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta usluge toplotne energije.

Korisnicima će anketa biti dostupna u gradskoj toplani u Ulici Nikole Pašića br.15, na naplatnom mestu u Ulici Prvoslava Stojanovića br.1 i na internet stranici www.energetika-kragujevac.com.


11.12.2020

Obaveštenje

Dana 10.12.2020. u kotlarnici Erdoglija izvršen je prelazak na prirodni gas kao energent, nakon što je došlo do poremećaja u sagorevanju kotlova. Ovaj poremećaj je pratila pojava gustog crnog dima iz dimnjaka kotlarnice čiji su svedoci bili i naši sugrađani. Radnici ,,Energetike,, d.o.o. su uložili napor da u najkraćem roku stabilizuju rad kotlova i proces proizvodnje toplotne energije vrate u normalu.

Ovim putem obaveštavamo sugrađane da je ova pojava bila kratkotrajna, ali se u isto vreme i izvinjavamo za neprijatnosti koje je tom prilikom izazvala.

Takođe, podsećamo sugrađane da je od početka grejne sezone ovo prvi poremećaj ovog tipa, a da je nekadašnja stalna problematika u ovom delu grada prevaziđena.


08.12.2020

Obaveštenje

„Energetika“ DOO će od 8. do 31.decembra sprovesti anketu o kvalitetu usluge toplotne energije, koja se sprovodi u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom.

Izjašnjavanje ima za cilj merenje stepena zadovoljstva i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta usluge toplotne energije.

Korisnicima će anketa biti dostupna u gradskoj toplani u Ulici Nikole Pašića 15, na naplatnom mestu u Ulici Prvoslava Stojanovića 1 i na internet stranici www.energetika-kragujevac.com.


22.10.2020

Javni poziv

Na onovu  odluke Direktora „Energetika“ d.o.o. broj 199/20 od 16.10.2020.godine, „ENERGETIKA“ D.O.O. KRAGUJEVAC upućuje javni poziv svim zainteresovanim licima da redovno, bez naknade, održavaju deponiju koja se nalazi u Opornici, na KO Opornica KO Kragujevac: 152, 153, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 320/2, 330, 331, 332, 333, 334, površine oko 6 hektara.

Radovi koji su neophodni i koji podrazumevaju redovno održavanje su:
1) košenje trave - obuhvata ograđen prostor, uklјučujući ravnu površinu i kosine, kao i pojas između ograde i magistralnog puta i permanentno je održavati do maksimalne visine od 20 cm;
2) čišćenje deponije od korova i rastinja, kao i eventualnog otpada različitog porekla;
3) čišćenje kompletne žičane ograde od rastinja;
4) uklanjanje ambrozije u sezoni rasta;
5) sav nastali otpad: trava, rastinje, korov, otpad različitog porekla, ukloniti sa tela deponije.

Ponude dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavlјivanja javnog poziva na internet sajtu „Energetika“ d.o.o. Kragujevac.

 


06.10.2020

Obaveštenje

"Energetika" d.o.o. će, u periodu od 8. do 14.oktobra, vršiti tehničku probu funkcionisanja energetskih objekata i opreme.

Potrebno je da obratite pažnju na instalacije grejanja u Vašem objektu i da, ukoliko dođe do curenja, obavestite upravnika Vašeg stambenog objekta, koji će, ako bude bilo potrebe, podneti zahtev za pražnjenje instalacija.

U slučaju velikog curenja, poplave (opasnost od materijalne štete), kvar možete prijaviti na telefon dispečerske službe 336-238 / 0800 034 033.


25.09.2020

Obaveštenje u vezi prvog uklјučenja cirkulacionih pumpi pred grejnu sezonu

Na početku svake grejne sezone neophodno je izvršiti puštanje u rad pumpe  u podstanici.

U podstanici može biti jedna ili više radnih pumpi u zavisnosti od toga koliko se različitih cirkulacionih krugova greje iz nje (obično ukoliko je podstanica za više stambenih zgrada svaka ima svoju radnu pumpu).

Takođe bi trebalo  u svakoj podstanici da bude i isti taj broj rezervnih pumpi. Nažalost u većem broju podstanica nema rezervnih pumpi ili su one neispravne.  Za stabilno i kontinuirano  snabdevanje toplotnom energijom  neophodno je da i radna i rezervna pumpa budu ispravne i odgovarajućih karakteristika.

Svaka  podstanica ima svoj elektro orman. U njemu se nalazi oprema koja služi da omogući uklјučenje i isklјućenje pumpi (prekidači),  kao i bezbedonosna oprema koje će u samom radu isklјučiti cirkulacionu pumpu kada dođe do pregrevanja ili strujnog udara i sl.  (sklopka,  bimetalna zaštita, osigurači i drugo).

U većini  podstanica na žalost  ta oprema nije u funkciji. Dotrajala oprema nije menjana najčešće iz finansijskih razloga. Kada cirkulaciona pumpa ne radi  uglavnom ceo objekat ostaje bez grejanja (gravitacijski se može grejati samo mali deo). Kada je ispravna bimetalna zaštita  ona izbacuje pumpu iz rada prilikom pregrevanja motora. Kada stambena zgrada nema novca da kupi novu pumpu, dešava se da se rešenje nalazi u ugradnji jačeg osigurača i neodgovarajuće bimetalne zastite. Ovakve aktivnosti mogu izazvati totalnu štetu na cirkulacionoj pumpi, a eventualno i požar usled pregrevanja elektroinstalacija. Iz ovih razloga je veoma bitno da radove na elektroormanima izvode za to ovlašćena lica i da ugrađena oprema bude odgovarajuća.
Dosta je samo da jedna faza na bimetalnoj zaštiti bude u prekidu i da druge dve faze imaju povećanu amperažu (namotaji u motoru nisu dimenzionisani za te struje i dolazi do pregorevanja motora). Može doći i do pregorevanja kontakta na grebenastom prekidaču ili kojim slučajem pregori osigurač na dovodu a sve to su opasni režimi za siguran rad pumpe.

Drugi i najčešći uzrok pregorevanja motora cirkulacionih pumpi je ukočenost rotora. Pošto se pumpe tokom leta gase, u tom periodu mirovanja od par meseci dolazi do taloženja kamenca i korozije između rotora i čaure ( vrlo retko pumpa zariba u ležaju jer se najčešće radi o grafitnom ležaju, ali I to je moguće). Po pravilu pumpu bi trebalo, u period mirovanja, više puta puštati u pogon kako ne bi došlo do toga da rotor  ne može da se okreće, ali to niko ne radi.

Na osnovu svega navedenog Vas obaveštavamo da je neophodno sprovesti bezbedno puštanje pumpi u pogon.

Postupak puštanja cirkulacionih pumpi u toplotnim podstanicama gradskog grejanja

1.    Električar utvrđuje ispravnost električne opreme u elektro ormanu (zaštita, sklopka, osigurači itd);
Ukoliko se utvrdi neka od neispravnosti na instalaciji, takvu pumpu ne treba puštati u pogon!
2.    Osoba mašinske struke skida čep sa prednje strane pumpe i sa velikim odvijačem (šrafcigerom) pokušava da okrene rotor. Ukoliko nije moguće pokrenuti rotor više puta pritiskom na taster, takvu pumpu ne treba puštati u pogon!
3.    Obavestiti stručnu službu, zaduženu za održavanje sekundarnih instalacija u toplotnoj podstanici.

 


10.09.2020

Obaveštenje

,, Energetika,, doo će početi sa punjenjem primarnih toplovoda u periodu od 14.9.2020. do 30.9.2020. god.

 Potrebno je obratiti  pažnju na podstanicu u svom objektu i sva, eventualna, curenja prijavite dispečerskoj službi na tel: 336-238 ili na besplatni call centar: 0800/034-033.
Takođe je potrebno obezbediti neometan ulaz u podstanicu ekipama ,,Energetike,, doo ukoliko bude razloga za intervenciju.

Istovremeno, upravnici zgrada treba da izvrše punjenje sekundarnih instalacija u zgradama kao i probu funkcionalnosti pumpi, koje će uključiti u trenutku početka grejanja,  kako bi ceo sistem grejanja bio spreman za početak grejne sezone do 1.10.2020. god.

Ukoliko upravnici žele da punjenje i proveru instalacija obavi „Energetika“ d.o.o. neophodno je da  podnesu zahtev i izvrše uplatu u iznosu od 1152,00  dinara.


"ENERGETIKA" doo

 


21.07.2020

Obaveštenje

Zbog novonastale situacije u vezi korona virusa i proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Grada Kragujevca, obaveštavaju se korisnici da bez preke potrebe ne ulaze u zgradu, već da se za sve potrebne  informacije u vezi ugovora, računa ili naplate obrate isključivo na mail: djekic@energetika-kragujevac.com ili telefonskim putem na broj 305-185 , lokali: 771, 772, 773 – poslovni prostor,  774, 743 – stambeni prostor.

 


21.06.2020

Oglas

Na onovu  odluke direktora  „Energetika“ D.O.O. broj 78/20 od 18.05.2020.godine „ENERGETIKA“ D.O.O. Kragujevac oglašava prodaju osnovnog sredstva  putem prikupljanja ponuda ŠKODA SUPER B.

I Prodaje se osnovno sredstavo putem prikupljanja ponuda i to:
Havarisano vozilo marke „Škoda“, model „Super B“, registarskih oznaka  KG 151-XV, boja: 9m crna metalizirana, proizveden 2018. godine, broj šasije: TMBCJ7NP6J7589900, broj motora: DFH446425, snaga motora: 140kW, kategorija: putničko vozilo, pogonsko gorivo: evro dizel, broj mesta za sedenje: 5, broj osovina: 2, zapremina motora: 1968ccm, masa: 1726, pređenih km: 57726.

II Početna cena osnovnog sredstava iz stava I  Odluke iznosi 721.366,18 dinara. Kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava. Svaki zainteresovan kupac dužan je da kao garanciju za ozbiljnost ponude, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 50% od početne cene vrednosti osnovnog sredstva. Uplatu depozita izvršiti preko tekućeg računa prodavca kod BANCA INTESA AD Beograd br. 160-1999-93 svrha doznake: „Depozit za kupovinu vozila – Škoda super B“.

III Pismene ponude dostaviti preporučenom pošiljkom u zatvorenom omotu sa   obaveznom naznakom „Ne otvarati- ponuda za vozilo„  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  Energetika D.O.O. Kragujevac, Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 08. juna 2020. godine  u 10.00 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Kragujevac, Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

IV ve bliže informacije se mogu dobiti na telefon 034/305-175, lokal 762, svakog radnog dana od 07-15 časova, osoba za kontakt Milojević Milan.


04.05.2020

Obaveštenje

Zbog izuzetno niskih temperatura za ovo doba godine ,"Energetika" d.o.o. će u popodnevnim časovima otpočeti sa isporukom toplotne energije krajnjim korisnicima. Ukoliko su Upravnici zgrada isključili pumpe potrebno je da iste uključe.


31.03.2020

Obaveštenje

Zbog sanacije kvara na toplovodu u Ulici crvenog krsta, dana 31.03.2020. od 9 časova bez grejanja će biti potrošači u sledećim ulicama:

-          Crvenog krsta 6,8,10,12,14,16,18

-          Zmaj Jovina 22,24,26,28,28A

Normalizacija snabdevanja toplotnom energijom se očekuje u popodenevnim časovima.


27.03.2020

Obaveštenje

Zbog sanacije kvara na toplovodu, u Ulici kneza Miloša, dana 28.03.2020., od 11 časova,  bez grejanja će biti potrošači u sledećim ulicama:

-          Kneza Miloša,  deo ulice, od br.  11 do  br. 27

-          Andre Marinkovića, deo ulice, od br. 1 do br. 18

-          Daničićeva, neparni deo ulice, od br. 35 do br. 87 i parni deo ulice, od br. 72 do  br. 116

-          Dušana Petrovića, deo ulice,  od br. 1 do br. 14

-          Ace Stojanovića, deo ulice, brojevi : 1, 2, 3, 4, 6, 8

-          Dragoljuba Božovića Žuće br. 8

-          Bulevar  kraljice Marije, deo ulice, neparna strana, od br. 3 do br. 35

-          Milana Ilića Čiče, cela ulica

-          Jadranska, cela ulica

-          Božane Prpić, cela ulica

-          Čapajeva, cela ulica

-          Čiče od Romanije, cela ulica

Normalizacija snabdevanja toplotnom energijom se očekuje 28.03.2020. u večernjim časovima.


22.03.2020

Obaveštenje

Zbog najave niskih temperatura, a imajući u vidu da građani zbog samoizolacoje provode veći deo dana u svojim domovima, Energetika obaveštava svoje korisnike da će u narednim danima vršiti celodnevnu isporuku toplotne energije.


17.03.2020

Prva sednica Kriznog štaba grada Kragujevca

Krizni štab grada Kragujevca koji je danas formiralo Gradsko veće, večeras je održao svoju prvu sednicu na kojoj se razgovaralo o mnogim temama u cilju donošenja preporuka i saveta za ponašanje tokom vanredne situacije.

U Kriznom štabu kao savetodavnom telu Gradskog veća nalaze se  predstavnici svih zdravstvenih ustanova i bezbednosnih institucija u gradu, načelnici Gradskih uprava, članovi Gradskog veća, predstavnik Pošte, domaćeg trgovinskog lanca, kao i predstavnik taksi prevoznika.

Državni vrh je proglašenjem vanrednog stanja uozbiljio situaciju, ali ono što smo prvog dana mogli da vidimo je da dobar deo stanovništva ne shvata ozbiljnost trenutka u kome se nalazimo. Zadatak Kriznog štaba je da Gradskom veću predloži sprovođenje određenih mera zaštite, protokola i preporuka građanima, pravnim i fizičkim licima.

Jedan od zaključaka je da se ograniči rad ugostiteljskih objekata od 8 do 20 sati. Ozbiljne preporuke Krizni štab je dao za igranje dece u parkićima i igralištima. I pored vanrednog stanja i upozorenja koliko je virus opasan, roditelji decu izvode da se igraju u parkićima, na mobilijarima sa plastičnim i metalnim delovima gde postoji velika opasnost od zaraze. Lepo je vreme, ali ne treba ih izvoditi tamo gde će biti u kontaktu sa drugom decom, jer zbog toga vrtići i ne rade, već da se na minimum svede mogućnost da dođu u dodir sa virusom.

Mnogo smo još toga spremili i sve će to kroz zaključak sa večerašnje sednice Kriznog štaba da se vidi, poručio je predsednik Kriznog štaba, gradonačelnik Radomir Nikolić. Krizni štab planira da uključi skupštine stanara u čitav proces, Crveni krst, volontere sa svih strana, političke organizacije sa svojim volonterima i verujem da ovo može da se pretvori u jednu sveobuhvatnu akciju. Ali, sve ovo može da propadne ukoliko onaj deo populacije koji neozbiljno shvata sve ovo ne bude želeo da se uključi ozbiljnije u proces primirivanja razvoja korona virusa u Srbiji i Kragujevcu.

Posebna pažnja biće poklonjena penzionerima koji će moći da dobiju uslugu nabavke hrane i lekova, a naći će se i način kako da se podižu njihove penzije.

Pored broja telefona Doma zdravlja 034 / 500 – 100 i brojeva u Institutu za javno zdravlje 034 / 504 518; 065 / 8776914 i 065 / 8777000 u funkciji je i broj Situacionog centra 505 800 na koji mogu da se jave penzioneri ako imaju bilo koji problem u funkcionisanju, nevezano za zdravstvene probleme.

Na sednici Kriznog štaba bilo je reči i o izradi propagandnog materijala jer mnoge stvari još uvek nisu jasne sugrađanima – šta je kućna izolacija, kako pojačati mere higijene, kako pravilno dezinfikovati ulaze u zgradama, liftove, stepeništa, stanove, koji su simptomi korona virusa, gde i kome da se jave ako osete simptome, način očuvanja mentalnog zdravlja i drugo.


17.03.2020

Obaveštenje

Zbog novonastale situacije u vezi korona virusa i proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije obaveštavaju se korisnici da bez preke potrebe ne ulaze u zgradu Energetike, već da se za sve potrebne informacije u vezi ugovora, računa ili naplate obrate isključivo putem maila ili telefonom.

Mail: djekic@energetika-kragujevac.com

Telefon: 305-185 , lokali: 771, 772, 773 – poslovni prostor, 774, 743 – stambeni prostor


06.02.2020

Obaveštenje o zastoju

Zbog havarije na toplovodu, u Ulici kneza Miloša, došlo je do prekida isporuke toplotne enregije.

Radovi na sanaciji kvara su otpočeli u toku noći, a normalizacija u snabdevanju toplotnom energijom se očekuje u prepodnevnim satima.

 


19.12.2019

Obaveštenje

Usled havarije na magistralnom toplovodu, pravac “Lepenica”, došlo je do zastoja u snabdevanju toplotnom energijom.

Normalizacija snadbevanja korisnika koji su priključeni na izvorište “Zastava”, na pravcima “Centar” i “Erdoglija” se očekuje već do 9.30.h. Ulažu se napori  da snabdevanje korisnika u delovima Ulica Nikole Pašića, Save Kovačevića, Vladike Nikolaja Velimirovića i Dr Zorana Đinđića, nakon sanacije havarije, bude uspostavljeno do kraja dana.


17.12.2019

Obaveštenje o zastoju

Dana 17.12.2019. godine, od 10h, zbog havarije na toplovodu u Ulici Zorana Đinđića, doći će do zastoja u isporuci toplotne energije u Ulici Nikolaja Velimirovića, i delovima ulica: Nikole Pašića, Save Kovačevića, Trg Slobode 3 i Zorana Đinđića.

Normalizacija u isporuci toplotne energije, u navedenim ulicama, očekuje se u popodnevnim časovima.

 


26.11.2019

Obaveštenje

Zbog sanacije kvara na magistralnom toplovodu u naselju Aerodrom (priključak za naselje Jabučar), doći će do zastoja u isporuci toplotne energije dana 26.11.2019. godine.

Normalizacija u isporuci toplotne energije očekuje se u toku dana.


03.10.2019

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da će "Energetika" d.o.o. u periodu od 04.oktobra do 10.oktobra izvršiti tehničku probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme.

Potrebno je da obratite pažnju na instalacije grejanja u Vašem objektu i da ukoliko dođe do curenja obavestite upravnika Vašeg stambenog objekta, koji  će ako  bude potrebe podneti zahtev za pražnjenje instalacija. U slučaju velikog curenja, poplave (opasnost od materijalne štete) kvar prijaviti na telefon dispečerske službe 336 – 238.


12.09.2019

Obaveštenje

"Energetika" D.O.O. će dana 15.09.2019. godine otpočeti sa punjenjem svojih primarnih toplovoda. Potrebno je da obratite pažnju na podstanicu u svom objektu i sva eventualna curenja prijavite dispečerskoj službi na telefon 336-238, kao i da obezbedite neometan ulaz u podstanicu ekipama "Energetike" D.O.O., ukoliko bude potrebe.

Istovremeno bi Upravnici zgrada trebalo da izvrše punjenje sekundarnih instalacija u zgradama, kao i probu funkcionalnosti pumpi koje će uključiti u trenutku početka grejanja, kako bi ceo sistem grejanja bio spreman za početak grejne sezone, do 01.10.2019. godine.

 


24.06.2019

Oglas

Na osnovu Odluke direktora Energetika d.o.o. br.137/19  od  18.06.2019.  godine "ENERGETIKA“ d.o.o  Kragujevac, Kosovska 4A, 34000 Kragujevac, raspisuje javni poziv za učešće u pisanom javnom  nadmetanјu za kupoprodaju turboagregata kao osnovnog sredstva.


07.05.2019

Obaveštenje

Zbog izuzetno niskih temperatura za ovo doba godine, a na osnovu Zaključka Gradskog veća, "Energetika" d.o.o. je u popodnevnim časovima otpočela sa isporukom toplotne energije krajnjim korisnicima.


24.04.2019

Obaveštenje

U skladu sa odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom grada Kragujevca, gašenje cirkulacionih pumpi u podstanici je potrebno izvršiti posle 3.maja tekuće godine. "Energetika" d.o.o. će gašenje pumpi vršiti isključivo na zahtev upravnika stambene zajednice i ta usluga se naplaćuje.

Napominjemo da u toku letnjeg perioda „Energetika“ d.o.o. vrši pražnjenje instalacija isključivo na zahtev i uz saglasnost svih upravnika sa zajedničke podstanice, uz određenu novčanu nadoknadu, a da se radovi na pripremama kućnih grejnih instalacija za grejnu sezonu moraju završiti do 30.septembra tekuće godine. Neophodno je da instalacija bude napunjena u tom roku.

 


21.04.2019

Kraj grejne sezone 2018-2019

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, grejna sezona se zvanično završava 15.aprila. "Energetika" D.O.O. je nastavila sa isporukom toplotne energije sve do 21.04.2019.

Možemo reći da je ovo bila jedna od uspešnih grejnih sezona, s obzirom da nije bilo većih zastoja u isporuci toplotne energije, a i kvalitet grejanja je bio na zavidnom nivou, o čemu svedoči i broj reklamacija, kojih je bilo dosta manje nego prethodnih godina. Osim dve veće havarije na magistralnim toplovodima, sve ostale intervenicije su se svodile na otklanjanje nedostataka na sekundarnim instalacijama po prijavama naših korisnika.

Obezbeđivali smo energente cele sezone, tako da u proizvodnji i isporuci nije bilo bilo kakvih zastoja, a tokom hladnog talasa u februaru mesecu, toplotna energija je isporučivana tokom 24 časa.

U narednom periodu, ukoliko dođe do zahlađenja i izrazito niskih temperatura, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, "Energetika" D.O.O. je spremna da nastavi sa isporukom toplotne energije sve do 3. maja, pri čemu je neophodno da temperature merene dva dana uzastopno u 21 čas budu 12 stepeni i niže.


15.10.2018

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja toplotnom energijom, grejna sezona počinje 15.oktobra. Uzimajući u obzir najavu visokih temperatura u narednim danima, naše stručne službe će aktivno pratiti, eventualne promene i u skladu sa tim doneti odluku o isporuci toplotne energije.


04.10.2018

Obaveštenje

Energetika će u periodu od 01. do 10.oktobra izvršiti tehničku probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme.

Potrebno je da obratite pažnju na instalacije grejanja u Vašem objektu i da ukoliko dođe do curenja obavestite upravnika Vašeg stambenog objekta, a koji  će ako  bude potrebe podneti zahtev za pražnjenje instalacija.

U slučaju velikog curenja, poplave (opasnost od materijalne štete), kvar prijaviti na telefon dispečerske službe 336 – 238.

 


28.09.2018

Obaveštenje

„Energetika“ obaveštava svoje korisnike da će od subote, 29.septembra, otpočeti sa punjenjem instalacija, a u periodu od 01. do 10. oktobra će izvršiti tehničku probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme.

U skladu sa tim, neophodno je da potrošači obrate pažnju na instalacije u svojim objektima i da ukoliko primete curenje, isto prijave na telefon dispečerske službe: 034/336-238 ili 0800/034-033 (besplatni call centar).


24.09.2018

Produžen rok za sklapanje reporgrama do 31.10.2018. godine

Zbog velikog interesovanja sugrađana da sklope Sporazum o reprogramu svih dugovanja za komunalne usluge, doneta je odluka da se produži rok do 31. oktobra 2018. godine.

Tokom cele prošle radne nedelje veliki broj sugrađana je došao u JSP Kragujevac u nameri da sklopi Sporazum o reprogramu. Stvarale su se ogromne gužve i veliki redovi, a vidljiva je bila i strepnja kod sugrađana da li će svi stići na vreme da predaju zahtev i otpočnu proceduru.

Spremnost svih zaposlenih u JSP Kragujevac da sugrađanima izađu u susret, da bi se ispoštovala njihova potreba da izmire sva svoja dugovanja sklapajući Sporazum o reprogramu, doneta je odluka da se istek roka produži do kraja oktobra 2018. godine.

Da ponovimo, svi sugrađani koji žele da izmire svoja dugovanja na ovaj način, mogu da dođu u JSP Kragujevac svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, a subotom od 8,00 do 12,00 časova. Sporazum o reprogramu mogu da sklope vlasnici nekretnina i potrebno je da sa sobom ponesu važeću ličnu kartu.


10.09.2018

Obaveštenje

Imajući u vidu da se bliži početak grejne sezone 2018/2019, „Energetika“ d.o.o. obaveštava svoje korisnike da će počev od dana 10.09.2018.godine vršiti preglede kućnih grejnih instalacija, što podrazumeva proveru podstanica i napunjenost kućnih grejnih instajacija.

S tim u vezi, neophodno je da korisnici koji imaju potrebu za popravkom koja podrazumeva pražnjenje zgrade ili su samovoljno ispraznili objekat bez saglasnosti „Energetike“d.o.o., preko upravnika zgrade ili na telefon dispečerskog centra 336-238 ukoliko nemaju istog, obaveste o ovome „Energetiku“d.o.o..

Posebno napominjemo da prema Odluci o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (član 41.) svi radovi na kućnim grejnim instalacijama moraju biti završeni najkasnije do 30.09.2018.godine.

 


04.09.2018

E - Fakture za kategorije potrošača "društvene delatnosti" i "ostali korisnici"

Imajući u vidu pozitivnu zakonsku regulativu koja ima za krajnji cilj brže, efikasnije i racionalnije poslovanje kao i uštedu papira, novca i vremena, „Energetika“ d.o.o.  svojim korisnicima pruža mogućnost dostavljanja faktura elektronskim putem. 

Odredbama člana 8. Stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Računovodstvena isprava (uključujući fakturu) predstavlja pisani dokument ili elektronski  zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Članom 7. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju predviđeno je da se elektronskom dokumentu ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

Članom 10. Stav.1 Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju propisano je da se elektronski  dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom.

Potvrdu da ste saglasni sa ovakvim načinom dostave fakture možete izvršiti  pisanim ili elektronskim putem na email adresu referenta (email sa faktura koje su Vam dostavljane u prethodnom periodu).

 


06.08.2018

Obaveštenje

Na osnovu evidencije komunalnih preduzeća koja učestvuju u Sistemu objedinjene naplate – SON (JSP Kragujevac, JKP Šumadija Kragujevac i Energetika), objavljujemo tabelarni pregled dugovanja građana. Pregled se odnosi na period od jula 2003. godine do juna 2018. godine. U ovom pregledu dugovanja uračunate su i obaveze građana nastale po osnovu sudskih I izvršnih postupaka.

 

Iznos od

Iznos do

Broj korisnika

Ukupan uznos

1

5.000

29090

46.977.652,52

5.000

10.000

9561

69.392.067,70

10.000

30.000

11650

204.872.935,63

30.000

50.000

4075

159.006.934,44

50.000

100.000

4565

324.722.739,06

100.000

500.000

4123

830.132.781,95

500.000

99.999.999

656

514.909.915,51

 

Ukupno:

63720

2.150.015.026,81


03.08.2018

Obaveštenje

Zbog velikog interesovanja građana za sklapanje Sporazuma o reprogramu, JSP će uvesti I radnu subotu za vreme trajanja reprograma od 01.08. do 30.09.

Radno vreme subotom je od 09:00 do 13:00 časova.

Za sve detaljne informacije u vezi reprograma možete se obratiti Jeleni Zečević, šefici službe reklamacija i naplate na tel. 034 617 0 627 ili putem elektronske poste na adresu: reprogram@jspkragujevac.rs.


01.08.2018

Obaveštenje

Na osnovu preporuke Skupštine grada Kragujevca, a prema odluci komunalnih preduzeća koja učestvuju u sistemu objedinjene naplate (SON), Javno stambeno preduzeće Kragujevac će u periodu od 01.08. – 30.09.2018. godine, sprovesti REPROGRAM svih dugovanja građana za komunalne usluge.

Građani će moći da reprogramiraju sva svoja dugovanja na period do 120 mesečnih rata (10 godina), uz oprost kamate za prethodni period u kome su dugovanja nastala.

Minimalna mesečna rata reprograma može da iznosi 500 dinara.

Reprogram će se sprovoditi u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac, gde će sugrađani moći da imaju uvid u sva svoja dugovanja za korišćenje komunalnih usluga, na osnovu čega će se sklapati Sporazum o reprogramu.


14.05.2018

Obaveštenje

Shodno članu 360 Zakona o energetici, pozivaju se svi korisnici toplotne energije da dođu u Gradsku toplanu (Ulica Nikole Pašića 15, kancelarija broj 10) radi potpisivanja novih Ugovora o snabdevanju toplotnom energijom.


26.04.2018

"Energetika" d.o.o. prikupila 94 jedinice krvi

"Energetika" kao i svake godine nastavlja tradiciju dobrovoljnog davanja krvi, koja se organizuje 2 puta godišnje kroz zimsku i prolećnu akciju.

Prolećna akcija dobrovoljnog davanja krvi je održana danas, 26.04.2018. godine u prostorijama Službe za transfuziju krvi, Kliničkog centra u Kragujevcu.

Možemo reći da je odziv bio izvanredan i da je akciju podržalo oko 100 zaposlenih radnika "Energetike", pri čemu je prikupljeno 94 jedinice ove dragocene tečnosti. Mnogi radnici "Energetike" su višestruki davaoci krvi , zbog čega je Energetika dobila mnoga priznanja, među kojima i Srebrni znak Crvenog krsta Srbije.


16.04.2018

Kraj grejne sezone 2017/2018

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, grejna sezona se zvanično završava 15.aprila.

Možemo reći da je ovo bila jedna od uspešnih grejnih sezona, s obzirom da nije bilo većih zastoja u isporuci toplotne energije, a i kvalitet grejanja je bio na zavidnom nivou, o čemu svedoči i broj reklamacija, kojih je bilo dosta manje nego prethodnih godina. Osim dve veće havarije na magistralnim toplovodima, sve ostale intervenicije su se svodile na otklanjanje nedostataka na sekundarnim instalacijama po prijavama naših korisnika.

Obezbeđivali smo energente cele sezone, tako da u proizvodnji i isporuci nije bilo bilo kakvih zastoja, a tokom hladnog talasa u februaru mesecu, toplotna energija je isporučivana tokom 24 časa.

U narednom periodu, ukoliko dođe do zahlađenja i izrazito niskih temperatura, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, "Energetika" D.O.O. je spremna da nastavi sa isporukom toplotne energije sve do 3. maja, pri čemu je neophodno da temperature merene dva dana uzastopno u 21 čas budu 12 stepeni i niže. Na zalihama je trenutno oko 4.000 tona uglja i oko 400 tona mazuta, što su količine više nego dovoljne i za eventualni produžetak grejne sezone.


02.03.2018

Obaveštenje

Zbog planiranih radova Elektrošumadije i isključenja struje, “Energetika” d.o.o. obaveštava svoje korisnike da će u nedelju 04. marta  u periodu od 11:00-15:00 časova bez toplotne energije ostati stanovnici dela naselja Bubanj, ispod Kliničkog centra.


01.03.2018

Obaveštenje

Energetika obaveštava svoje korisnike da je zbog hladnog talasa koji je stigao, još od nedelje 25.februara otpočela dvadesetčetvoročasovno, kontinuirano snadbevanje toplotnom energijom svih svojih korisnika, i očekujemo da će se tako nastaviti sve dok traju izrazito niske temperature.


29.12.2017

Obaveštenje

“Energetika” d.o.o. obaveštava sve svoje korisnike da će u novogodišnjoj noći isporučivati toplotnu energiju 24 časa u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, bez prekida, kao i 1.januara do ponoći.

Naše dispečerske službe će za vreme novogodišnjih praznika raditi u pojačanom sastavu i biće korisnicima na raspolaganju 24 časa, pa svi eventualni kvarovi mogu biti prijavljeni na naše poznate telefone: 336 - 238 i 0800 034 - 033.


21.12.2017

Obaveštenje

Zbog sanacije kvara na magistralnom toplovodu u Ulici Svetozara Markovića, doći će do zastoja u isporuci toplotne energije 15.12.2017. godine od 12h u sledećim ulicama:

Bore Stankovića, Branka Radičevića (deo ulice), Dr Zorana Đinđića (deo ulice), Grada Sirena (deo ulice), Janka Veselinovića, Karađorđeva (deo ulice), Lole Ribara, Marka Miljanova, Mihaila Iveše, Milivoja Živanovića, Miloja Pavlovića (deo ulice), Milovana Glišića, Milovana Gušića, Nikole Pašića (deo ulice), Save Badnjevca, Svetozara Markovića, Stevana Sremca i Zmaj Jovina (deo ulice). Zbog navedenog kvara bez toplotne energije će ostati i osnovne škole “21.oktobar” i “Radoje Domanović”.

Normalizacija u isporuci toplotne energije očekuje se u večernjim časovima.


29.11.2017

Obaveštenje

Zbog proširenog obima radova na havarijskom delu toplovoda, u naselju Aerodrom, očekuje se normalizacija snabdevanja toplotnom energijom u kasnim večernjim satima.


29.11.2017

Obaveštenje

Zbog havarije magistralnog toplovoda u naselju Aerodrom bez toplotne energije ostali su korisnici u sledećim ulicama: Svetogorska, Atinska, Bregalnička, Vojvođanska, Grada Karare, Ljube Vučkovića, Belodrimska. Bez toplotne energije je ostala i OŠ „Sveti Sava“.

Normalizacija u isporuci toplotne enregije očekuje se u prepodnevnim časovima.


15.11.2017

Obaveštenje

Zbog havarije na magistralnom toplovodu u Ulici Miodraga Vlajića-Šuke, naselja Aerodrom i Jabučar su ostala bez grejanja. Ekipe "Energetike" d.o.o. su 24 časa na terenu i zamenjeno je 30m cevi na prelazu magistralne saobraćajnice. Uredno snabdevanje korisnika u navedenim naseljima očekuje se
u poslepodnevnim časovima.


16.10.2017

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom , grejna sezona počinje 15.oktobra. Uzimajući u obzir najavu visokih temperatura u narednim danima, naše stručne službe će aktivno pratiti, eventualne   promene i u skladu sa tim doneti odluku o isporuci toplotne energije.


06.10.2017

Obaveštenje

Zbog drastičnog pada temperature, "Energetika" D.O.O. je prva u Srbiji otpočela sa toplim probama sistema daljinskog grejanja  od 03.oktobra 2017. godine, a koje su se odvijale parcijalno po pojedinim zonama u celom gradu.

Dana 06.oktobra 2017.godine, u popodnevnim časovima počele su tople probe celokupnog sistema grejanja od izvora toplotne energije, distributivnog sistema i progrevanja stanova na području celog grada. U subotu 07.10.2017.godine  grejanje je isporučivano čitavom gradu tokom celog dana, zbog niskih spoljnih temperatura. Ostalim danima je bilo iskljucivanja u skadu sa promenama spoljnih temperatura.

Takav trend nastaviće se i u narednom periodu, koji će ujedno biti iskorišćen za otklanjanje svih nedostataka na primarnim i sekundarnim instalacijama, po pozivima građana.


03.10.2017

Počinju funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja

Toplotni izvori “Energetike” d.o.o. su od 3.10.2017. godine započeli tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja.

Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone već služe da se otklone svi kvarovi na primarnim i sekundarnim instalacijama kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu koja, u skladu sa Odlukom o snabdevanju grada tolpotnom energijom, počinje 15.10.2017. godine.

Napominjemo da se tople probe neće odvijati istovremeno u svim delovima grada, već sukcesivno, zbog testiranja i praćenja sistema. U toku su tople probe sistema iz sledecih kotlarnica: Stanovo, Centralna radionica, Erdoglija, Klinicki centar.

Sistem daljinskog grejanja je 6 meseci bio u stanju mirovanja i u tom periodu su bili obavljani značajni remontni radovi.

“Energetika” d.o.o. zato moli korisnike za strpljenje u toku toplih funkcionalnih proba kao i da u tom periodu sve, eventualne, kvarove i curenja prijavljuju našem dispečerskom centru na broj telefona 336-238, kao i putem besplatnog poziva na broj 0800 034 033.


05.09.2017

Obaveštenje

U cilju priprema za predstojeću sezonu, „Energetika“ d.o.o će od četvrtka 7.9.2017.godine otpočeti sa punjenjem instalacija gradske mreže.

Mole se korisnici da obrate pažnju na toplotne instalacije u svojim objektima i da sva eventualna curenja i kvarove  prijave  dispečerskoj  službi na brojeve telefona: 336-238; 0800/034-033 (BESPLATNI POZIV).


15.08.2017

Veliki remont kotlova K3 i K4

Sa ciljem povećanja sigurnosti i bezbednosti postrojenja, "Energetika" D.O.O., odmah nakon grejne sezone, počela je sa remontnim radovima.

Radi se o najobimnijem remontu u poslednjih 25 godina, posebno na lokaciji "Zastava", na kotlovskim postrojenjima K3 i K4. Kotlovsko postrojenje K3 se rekonstruiše u cilju podizanja nivoa tehnologije proizvodnje, a samim tim će se povećati stepen iskorišćenja za 10-12%. Rekonstrukcija i revitalizacija kotla K3, na Matičnoj lokaciji, realizuje se sredstvima nemačke banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 240.000.000 dinara, koji se plasiraju kroz IV fazu KFW programa. Proračuni pokazuju da će uštedama, koje će se ostvarivati povećanjem stepena iskorišćenja, otplaćivati anuiteti ovog kredita. Značajni radovi izvode se na zameni razvodne toplovodne mreže.

Vrednost radova na remontu kotlovskog postojenja K4, ostaloj opremi i uređajima, razvodno-toplovodnoj mreži kao i kotlovima u kotlarnicama na Vanmatičnoj lokaciji iznosi oko 120.000.000 dinara. Ta sredstva su predviđena Planom poslovanja za 2017. godinu i obezbeđuju se iz tekućeg poslovanja. Ovakav obim remonta je posledica velike starosti kotlovskih jedinica na lokaciji "Zastava" (K3 – 1971. godina; K4 - 1974. godina) kao i pojedinih delova razvodne toplovodne mreže (preko 35 godina).

Realizacijom svih planiranih radova podići će se pogonska spremnost i pouzdanost "Energetika" D.O.O. u svim segemntima na maksimalan nivo i tako obezbediti pouzdano i kvalitetno grejanje potrošača u Gradu Kragujevcu.

Planiran završetak svih radova je kraj septembra, kada će se otpočeti i sa punjenjem instalacija gradskog grejanja, kao i hladnim funkcionalnim probama kotlovskih postrojenja sa pratećom opremom i uređajima.


14.08.2017

Rekonstrukcija podstanice Bubanj

Završena je rekonstrukcija podstanice Bubanj. Svi radovi su izvršeni u cilju boljeg snabdevanja toplotnom energijom u naselju Bubanj.


14.08.2017

Ulica Sretenjskog ustava: Remontni radovi nastavljeni

Remontni radovi u Ulici Sretenjskog ustava nastavljeni su posle koletivnog godišnjeg odmora. U toku je demontaža postojećih dotrajalih cevi i njihova zamena novim predizolovanim toplovodom.

Celokupni remontni radovi u ovom delu će se vršti u 4 faze:
- I faza (od Gružanske ulice do Ulice Dušana Sretenovića) u periodu od 28.6.2017. do 17.7.2017. godine
- II faza (od Ulice Dušana Sretenovića do Ulice Jovana Jankovića) u periodu od 7.8.2017. do 21.8.2017. godine
- III faza (od Ulice Jovana Jankovića do Ulice Andre Marinkovića) u periodu od 22.8.2017. godine do 11.9.2017. godine
- IV faza (od Ulice Andre Marinkovića do Bulevara Kraljice Marije) u periodu od 12.9.2017. do 26.9.2017. godine

Završetak radova se očekuje 26.9.2017. godine. Postoji mogućnost odstupanja od očekivanog roka završetka radova u zavisnosti od stanja na terenu, koje je jedino moguće ustanoviti otkopavanjem i uvidom stanja na licu mesta.

Radovi sve 4 faze se izvode iz sopstvenih resursa.