Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Anketa za korisnike: KAŽITE KAKVO VAM JE GREJANJE

01.12.2022

“Energetika” d.o.o. obaveštava sve svoje korisnike da od 01.12.2022 – 31.12.2022.godine imaju mogućnost da se izjasne o kvalitetu usluge toplotne energije, a koje se sprovodi u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom.

Izjašnjavanje ima za cilj merenje stepena zadovoljstva i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta usluge toplotne energije.

Unapred se zahvaljujemo našim korisnicima na vremenu koje će odvojiti za popunjavanje ankete, a koja će im biti dostupna u gradskoj toplani u ul. Nikole Pašića br.15 i na internet stranici www.energetika-kragujevac.com.