Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Skupština društva "Energetika" d.o.o.

Upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su: Skupština društva i Direktor.
Skupštinu čine članovi društva, a svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.


Predsednik Skupštine društva "Energetika" d.o.o.

Jelica Trninić Šišović


Članovi Skupštine društva

Dejan Radojičić