Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

LIČNA KARTA

NAZIV: "Energetika" doo
ADRESA: Prvoslava Rakovića 4A, 34000 Kragujevac
MATIČNI BROJ: 17006100
PIB: 101576503
TEKUĆI RAČUN: 160-1999-93
OSNOVNA KOMUNALNA DELATNOST: Proizvodna i distrubucija toplotne energije
GREJNO PODRUČJE: Grad Kragujevac