Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Direktor "Energetika" d.o.o.

Milan Ćirović (dipl. ing. mašinstva)


Pomoćnik direktora za proizvodnju i održavanje sistema

Zoran Trifunović (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora za razvoj i unapređenje kvaliteta procesa

Dejan Milošević (dipl. ing. mašinstva)

Pomoćnik direktora

Slobodan Stanković (dipl. ing. tehnologije)

Pomoćnik direktora za ekonomiju preduzeća

Vladimir Maksimović (dipl. ecc)


Direktor Fabrike "Energija i fluidi"

Predrag Zbiljić (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija za ekonomiku i finansije

Nikola Tomović (dipl. ecc)

R.J. održavanje

Bojan Miljković (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija tehnologije

Srđan Đokić (dipl. ing. mašinstva)

Direkcija marketinga

Zora Lazić (dipl. ecc)

Direkcija za kadrovske, pravne i opšte poslove

Radiša Timotijević (dipl. pravnik)

Direkcija nabavke

Mirjana Milenković (dipl. ing. mašinstva)