Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Saradnja Energetike i Ekonomskog fakulteta: RAZMENA ZNANJA I PRAKSE

25.11.2022

Danas je, u prostorijama ,,Energetike,, doo, potpisan  Sporazum o saradnji između Univerziteta u Кragujevcu – Ekonomskog fakulteta i ,,Energetike,, doo Кragujevac.

Sporazum sadrži okvir za uspostavljanje uspešne i kontinuirane saradnje između ove dve institucije.

Potpisnici Sporazuma su  ispred ,,Energetike,, doo  direktor  dr Andreja Ilić, a ispred Ekonomskog fakulteta Кragujevac  dekanka dr Milena Jakšić. Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su  Miroslav Petrašinović, direktor  pravnog i komercijalnog sektora ,,Energetika,, doo i prodekan za finansije Ekonomskog fakuleta Milan Čupić.

 Neposredni rezulatati saradnje odnose se na povezivanje studenata, saradnika i nastavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Кragujevcu i zaposlenih u ,,Energetika,, doo Кragujevac radi zajedničkih aktivnosti na istraživačko-razvojnim i inovacionim projektima koji su bazirani na naučnom pristupu i praktičnoj primeni.

Prema rečima direktora ,,Energetika,, doo  dr Andreje Ilića značaj ekonomskih nauka se vidi, pogotovo,  kada sprovodite ovako velike projekte jer se prvo  susrećete sa ekonomskom analizom, sve počinje i završava se na ekonomiji.

Očekujemo da će to biti na obostrano zadovonjstvo i korist da će vaši studenti koji će ovde dolaziti na praksu korisno naučiti, a sa druge strane da ćete vi svojim znanjima pomoći nama u rešavanju ekonomskih problema koje se odnose na ,,Energetiku,, koje poslovanje u ovom vremenu donosi, naročito u poslovanju u energetskom sektoru, rekao je dr Andreja Ilić.

Ukratko upoznavši potpisnike Sporazuma sa radom ,,Energetika,, doo dr Andreja Ilić,  kroz obilazak novog postrojenja ,,Energetika,, doo , uputio je  prisutne u nov način rada kroz novo postrojenje realizovano kroz projekat,  uspešno završen spram kratkih rokova i visokih zahteva u realizaciji posla  modernizacije Matične lokacije novoga postrojenja u kojoj su sa radom, od ove grejne sezone,  počeli kotlovi na gas.

Sa zadovoljstvom smo na raspolaganju, ako je bilo koji vid obuke, razmena znanja, ako je bilo šta potrebno za vaše zaposlene,  a tiče se ekonomske struke. Cilj Sporazuma je povezivanje institucija visokog obrazovanja i javnog sektora u svrhu unapređenja nauke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sporvođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju, rekla je dekanka Ekonomskog fakulteta dr Milena Jakšić.

Izrazivši obostrano zadovoljstvo direktor ,,Energetika,, doo dr Andreja Ilić i dekanka Ekonomskog fakuteta su naglasili da Sporazum je od bitnog značaja za obe institucije i da se nadaju uspešnoj i efikasnoj  saradnji.