Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Odložen početak grejne sezone

17.10.2022

Poštovani korisnici,
Na osnovu Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom ,,Energetika,, doo je uputila predlog da se odloži početak grejne sezone Grdaskom veću Grada Kragujevca. Gradsko veće je usvojilo naš predlog, tako da u skladu sa donetim merama štednje, a u skladu sa vremenskim prilikama, donesena je odluka da će  grejna sezona početi, najdalje, prvog novembra, ako vremenske prilike ne budu uslovljavale drugačije.

Kretanje dnevne temperature pratiće se svakodnevno i korisnici će biti blagovremeno obavešteni kada su se stekli uslovi za početak grejne sezone.

Takođe, računi za oktobar mesec će biti umanjeni  u skladu sa isporukom toplotne energije.