Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Radovi na modernizaciji daljinskog grejanja u ,,Energetici,, idu po planu i privode se kraju

24.05.2022

Do sada je pristigao veći deo opreme kao što su kotlovi, gorionici, izmenjivači toplote, kotlovske pumpe, veći deo sistema za održavanje pritiska, pristigle su sve cevi za distributivne vrelovode. Očekivani efekti modernizacije sistema, nakon završetka izgradnje i rekonstrukcije ,,Energetike,, , ukupnog toplotnog kapaciteta na Matičnoj lokaciji nove kotlarnice, sa ekonomajzerima je 112 MW, ogledaju se u sigurnosti u isporuci toplotne energije, povećanju stepena korisnosti, smanjenju potrošnje energenata i gubitaka primarne energije kao i smanjenju aerozagađenja. Sve navedeno nedvosmisleno pokazuje opravdanost ulaganja u modernizaciju sistema daljinskog snabdevanja toplotnom energijom u ,,Energetici,,.

Radovi na modernizaciji daljinskog grejanja u ,,Energetici,, teku planiranim tempom , na zadovoljstvo generalnog direktora ,, Energetike,, dr Andreje Ilića, svih zaposlenih, a nadamo se, uskoro i svih naših sugrađana, tako da su svi kotlovi postavljeni na svoje mesto. Izvršeno je oko 70% postavljanja cevi i armature unutar kotlarnice, postavljene su posude za održavanje pritiska u kotlovskom krugu, a u toku je montaža posuda za održavanje pritiska u distributivnom sistemu, radi se na izradi sistema za hemijsku pripemu vode, postavljeni su dimnjaci visoki 42 metra, radi se na postavljanju dimnjaka i eksplozivnih klapni, elektro ormari se sklapaju u prostorijama izvođača i instalirane su kotlovske pumpe.

U toku je postavljanje cevnih nosača za distributivne vrelovode, do pređašnjeg mesta transformacije toplotne energije.

Napominjemo da je za celokupan projekat odvojeno 18 miliona evra i ulažemo nesebično napore da se plan realizuje u planiranom roku.