Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga aktuelnih nabavki

Konkursna dokumentacija

2019-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-15

Konkursna dokumentacija

2019-07-12

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-12

Konkursna dokumentacija

2019-07-10

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-10

Konkursna dokumentacija

2019-07-08

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-08

Konkursna dokumentacija

2019-07-05

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-05

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-07-15

Pitanje 2

2019-07-09

Pitanje 1

2019-07-08

Konkursna dokumentacija

2019-07-04

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-04

Konkursna dokumentacija

2019-07-04

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-04

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-07-12

Pitanje 2

2019-07-12

Pitanje 1

2019-07-09

Konkursna dokumentacija

2019-07-03

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-03

Pitanje 5

2019-07-15

Pitanje 4

2019-07-12

Pitanje 3

2019-07-10

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-07-09

Pitanje 2

2019-07-08

Pitanje 1

2019-07-05

Konkursna dokumentacija

2019-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-02

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-07-04

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-07-04

Pitanje 1

2019-07-04

Konkursna dokumentacija

2019-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-02

Konkursna dokumentacija

2019-07-01

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-01

Konkursna dokumentacija

2019-07-01

Poziv za podnošenje ponuda

2019-07-01

Odluka o dodeli ugovora

2019-07-12

Pitanje 1

2019-07-03

Konkursna dokumentacija

2019-06-28

Poziv za podnošenje ponuda

2019-06-28

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-07-12

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-07-09

Konkursna dokumentacija

2019-06-26

Poziv za podnošenje ponuda

2019-06-26

Odluka o dodeli ugovora

2019-07-15

Konkursna dokumentacija

2019-06-26

Poziv za podnošenje ponuda

2019-06-26

Odluka o dodeli ugovora

2019-07-08

Konkursna dokumentacija

2019-06-24

Poziv za podnošenje ponuda

2019-06-24

Odluka o dodeli ugovora

2019-07-02

Konkursna dokumentacija

2019-05-17

Poziv za podnošenje ponuda

2019-05-17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partije 4 i 5

2019-07-12

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 i 3

2019-07-02

Odluka o dodeli ugovora - partija 1, 4 i 5

2019-06-20

Odluka o obustavi - partija 2 i 3

2019-06-20

Konkursna dokumentacija

2019-05-10

Poziv za podnošenje ponuda

2019-05-10

Obaveštenje o produženju roka 7

2019-07-05

Obaveštenje o produženju roka 6

2019-06-21

Obaveštenje o produženju roka 5

2019-06-13

Obaveštenje o produženju roka 4

2019-05-28

Pitanje 4

2019-05-13

Obaveštenje o produženju roka 3

2019-05-08

Konkursna dokumentacija - izmena 3

2019-05-08

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

2019-05-08

Pitanje 3

2019-04-25

Obaveštenje o produženju roka 2

2019-04-22

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2019-04-22

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2019-04-22

Obaveštenje o produženju roka 1

2019-04-15

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2019-04-15

Pitanje 2

2019-04-15

Pitanje 1

2019-04-01

Konkursna dokumentacija

2019-03-21

Poziv za podnošenje ponuda

2019-03-21