Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Pretraga završenih nabavki za 2020. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2021-02-25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2021-02-22

Odluka o dodeli ugovora

2021-02-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2021-01-20

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2021-01-20

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2021-01-20

Pitanje 1

2021-01-20

Konkursna dokumentacija

2021-01-13

Poziv za podnošenje ponuda

2021-01-13

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

2021-02-22

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2021-01-29

Konkursna dokumentacija

2021-01-08

Poziv za podnošenje ponuda

2021-01-08

Obaveštenje o zaključenom OS

2021-02-17

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2021-01-29

Konkursna dokumentacija

2021-01-08

Poziv za podnošenje ponuda

2021-01-08

Obaveštenje o obustavi postupka

2021-01-20

Odluka o obustavi postupka

2021-01-20

Konkursna dokumentacija

2021-01-06

Poziv za podnošenje ponuda

2021-01-06

Obaveštenje o obustavi postupka

2021-01-22

Odluka o obustavi postupka

2021-01-22

Konkursna dokumentacija

2021-01-06

Poziv za podnošenje ponuda

2021-01-06

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2021-01-22

Odluka o dodeli ugovora

2021-01-18

Konkursna dokumentacija

2020-12-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-12-30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2021-02-22

Odluka o dodeli ugovora

2021-01-29

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-12-30

Konkursna dokumentacija

2020-12-23

Poziv za podnošenje ponuda

2020-12-23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2021-01-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-12-18

Konkursna dokumentacija

2020-12-04

Poziv za podnošenje ponuda

2020-12-04

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-12-22

Odluka o obustavi postupka

2020-12-14

Pitanje 1

2020-11-27

Konkursna dokumentacija

2020-11-24

Poziv za podnošenje ponuda

2020-11-24

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-12-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-12-03

Konkursna dokumentacija

2020-11-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-11-19

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-11-25

Odluka o obustavi postupka

2020-11-25

Konkursna dokumentacija

2020-11-06

Poziv za podnošenje ponuda

2020-11-05

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-11-24

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-11-05

Pitanje 1

2020-10-01

Konkursna dokumentacija

2020-09-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-30

Obavestenje o zakljucenom ugovoru -P3

2020-11-19

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - P1 i P2

2020-11-19

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-21

Pitanje 1

2020-10-05

Konkursna dokumentacija

2020-09-28

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-28

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-24

Obavešteje o obustavi postupka

2020-10-14

Odluka o obustavi

2020-10-14

Odluka o obustavi

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-23

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 2

2020-11-19

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Partija 1

2020-11-19

Odluka o dodeli ugovora

2020-11-02

Konkursna dokumentacija

2020-09-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-10-02

Odluka o dodeli ugovora

2020-09-28

Konkursna dokumentacija

2020-09-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-16

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-11-18

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-20

Pitanje 1

2020-10-06

Konkursna dokumentacija

2020-09-14

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-10-12

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-02

Konkursna dokumentacija

2020-09-14

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-14

Javni poziv

2020-09-11

Obaveštenje o zaključenom OS, P1

2020-11-02

Obaveštenje o obustavi postupka, P2

2020-10-14

Odluka o obustavi postupka, partija 2

2020-10-06

Odluka o zaključenju OS, partija 1

2020-10-06

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponude

2020-09-15

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-09-15

Pitanje 1

2020-09-15

Konkursna dokumentacija

2020-09-09

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-09

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-10-08

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2020-10-06

Odluka o dodeli ugovora

2020-09-18

Konkursna dokumentacija

2020-09-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-09-03

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-10-20

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-07

Konkursna dokumentacija

2020-08-31

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-31

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, P1

2020-11-24

Obavestenje o zakljucenom ugovoru, P2 i P3

2020-11-05

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-19

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-10-02

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-10-02

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-10-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-09-28

Konkursna dokumentacija

2020-08-26

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-26

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-10-14

Odluka o zaključenju OS

2020-09-23

Konkursna dokumentacija

2020-08-18

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-18

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-10-08

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-09-07

Konkursna dokumentacija

2020-08-11

Poziv za podnošenje ponuda

2020-08-11

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-09-24

Odluka o obustavi postupka

2020-08-13

Pitanje 2

2020-08-10

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-08-03

Pitanje 1

2020-08-03

Konkursna dokumentacija

2020-07-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-27

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-10-01

Odluka o zaključenju OS

2020-08-31

Pitanje 1

2020-08-21

Konkursna dokumentacija

2020-07-24

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-10-01

Odluka o dodeli ugovora

2020-09-07

Pitanje 3

2020-08-20

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-08-17

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-08-17

Pitanje 2

2020-08-17

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-08-11

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-08-11

Pitanje 1

2020-08-11

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-08-06

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-08-06

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Obaveštenje o zaključenju ugovora

2020-10-16

Odluka o dodeli ugovora

2020-10-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 6

2020-09-16

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-09-07

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-09-07

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-09-07

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4

2020-09-03

Obaveštenje o produženju roka 3

2020-08-27

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-13

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-03

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija1

2020-10-12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

2020-09-28

Odluka o dodeli ugovora

2020-09-14

Konkursna dokumentacija

2020-07-22

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-22

Obaveštenje o zaključenju OS

2020-09-02

Obaveštenje o obustavi postupka, P1 i P2

2020-08-21

Odluka o zaključenju OS

2020-08-20

Odluka o obustavi postupka, P1 i P2

2020-08-20

Obaveštenje o drugom produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-05

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-08-05

Pitanje 2

2020-08-05

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-07-30

Pitanje 1

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-07-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-08-21

Odluka o dodeli ugovora

2020-08-07

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-23

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-07-23

Konkursna dokumentacija

2020-07-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-20

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-09-01

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-08-13

Pitanje 2

2020-07-29

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-27

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-27

Pitanje 1

2020-07-27

Konkursna dokumentacija

2020-07-17

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-17

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-08-21

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-31

Konkursna dokumentacija

2020-07-17

Poziv na podnošenje ponuda

2020-07-17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2021-01-05

Odluka o dodeli ugovora

2020-12-17

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

2020-09-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-08-31

Pitanje 4

2020-08-13

Pitanje 3

2020-08-10

Pitanje 2

2020-08-05

Pitanje 1

2020-07-21

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-08-28

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-08-07

Konkursna dokumentacija

2020-07-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-08-19

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-22

Konkursna dokumentacija

2020-07-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-02

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-09-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-08-20

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-04

Konkursna dokumentacija

2020-07-01

Poziv za podnošenje ponuda

2020-07-01

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-08-07

Odluka o obustavi postupka

2020-07-31

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-09

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-07-09

Pitanje 2

2020-07-09

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-07-03

Pitanje 1

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-08-24

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-31

Konkursna dokumentacija

2020-06-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-30

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-10-20

Odluka o obustavi postupka

2020-10-09

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-09-21

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-09-21

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-09-17

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-09-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-08-06

Obaveštenje o drugom produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-30

Konkursna dokumentacija

2020-06-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-29

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-08-07

Odluka o zaključenju OS

2020-08-05

Konkursna dokumentacija

2020-06-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-29

Obavešteje o obustavi postupka

2020-07-31

Odluka o obustavi postupka

2020-07-31

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-07-09

Konkursna dokumentacija

2020-06-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

2020-08-07

Odluka o zaključenju OS

2020-07-16

Pitanje 1

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-25

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-08-19

Odluka o zaključenju OS

2020-07-22

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-02

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-06-26

Konkursna dokumentacija

2020-06-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-17

Obaveštenje o zaključenju ugovora P1 i P2

2020-08-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-17

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-08-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-16

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-08-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-16

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-02

Konkursna dokumentacija

2020-06-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-16

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-08-12

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-13

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-25

Konkursna dokumentacija

2020-06-12

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-12

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-08-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-13

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

2020-06-23

Konkursna dokumentacija izmena 2

2020-06-23

Pitanje 3

2020-06-23

Pitanje 2

2020-06-16

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-06-15

Pitanje 1

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-06-11

Poziv na podnošenje ponuda

2020-06-11

Obaveštenje o zaključenom OS, p1

2020-08-07

Obaveštenje o zaključenom OS, P2

2020-07-24

Odluka o zaključenju OS

2020-07-03

Konkursna dokumentacija

2020-06-11

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-07-23

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-06-08

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-08

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-07-03

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-29

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-08

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-06-08

Pitanje 1

2020-06-08

Konkursna dokumentacija

2020-06-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-03

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-06-16

Odluka o obustavi postupka

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-06-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-06-03

Obavešteje o obustavi postupka, P2

2020-07-31

Odluka o obustavi postupka

2020-07-31

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-07-03

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-06-29

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Obaveštenje o zakjučenom okvirnom sporazumu

2020-08-24

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-07-27

Konkursna dokumentacija

2020-05-29

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-07-10

Obaveštenje o obustavi, P1 I P3

2020-06-18

Odluka o dodeli ugovora, P2

2020-06-17

Odluka o obustavi postupka, P1 i P3

2020-06-17

Pitanje 2

2020-06-01

Pitanja 1

2020-06-01

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-07-10

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-17

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-06-03

Pitanje 1

2020-06-03

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-08-17

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-20

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-06-30

Konkursna dokumentacija

2020-05-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-27

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-07-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-15

Pitanje 2

2020-05-26

Pitanje 1

2020-05-22

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-08-17

Odluka o dodeli ugovora

2020-07-20

Pitanje 1

2020-06-15

Konkursna dokumentacija

2020-05-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-06-30

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-08

Konkursna dokumentacija

2020-05-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-19

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-06-24

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-08

Pitanje 1

2020-05-19

Konkursna dokumentacija

2020-05-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-15

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2020-06-26

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-08

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-18

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-18

Pitanje 1

2020-05-18

Konkursna dokumentacija

2020-05-14

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-14

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-06-15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-06-01

Konkursna dokumentacija

2020-05-12

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

2020-06-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1, 2, 3 i 5

2020-06-09

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-14

Pitanje 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-05-07

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-07

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-06-17

Odluka o dodeli ugovora

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-05-06

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-06

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-25

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-15

Konkursna dokumentacija

2020-05-05

Poziv za podnošenje ponuda

2020-05-05

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-06-09

Odluka o obustavi postupka

2020-06-01

Obaveštenje o produženju roka 3

2020-05-13

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-05-12

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-05-05

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-05

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-05-05

Konkursna dokumentacija

2020-04-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-30

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-06-02

Odluka o obustavi postupka

2020-05-25

Konkursna dokumentacija

2020-04-30

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-06-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-21

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-04-28

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-28

Pitanja 1

2020-04-28

Konkursna dokumentacija

2020-04-24

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-06-02

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2020-05-29

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-14

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-04-24

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-24

Pitanja 1

2020-04-24

Konkursna dokumentacija

2020-04-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-06-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2020-06-10

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-27

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-05-11

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-05-06

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-05-06

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-05-06

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-28

Pitanje 1

2020-04-24

Konkursna dokumentacija

2020-04-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-06-15

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-04

Pitanje 1

2020-04-23

Konkursna dokumentacija

2020-04-16

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-16

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-05-06

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-27

Konkursna dokumentacija

2020-04-15

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-15

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-06-08

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-05-14

Pitanje 1

2020-04-14

Konkursna dokumentacija

2020-04-07

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-07

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-05-07

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-04-27

Konkursna dokumentacija

2020-04-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-04-02

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-13

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-27

Konkursna dokumentacija

2020-03-31

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-31

Obaveštenje o zaključenom OS

2020-06-17

Odluka o zaključenju OS

2020-05-21

Konkursna dokumentacija

2020-03-31

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

2020-05-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

2020-05-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-15

Konkursna dokumentacija

2020-03-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-29

Konkursna dokumentacija

2020-03-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-06-09

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2020-06-09

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-14

Konkursna dokumentacija

2020-03-25

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-25

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-05-07

Odluka o obustavi postupka

2020-05-04

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-02

Konkursna dokumentacija

2020-03-23

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-13

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-15

Konkursna dokumentacija

2020-03-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-15

Konkursna dokumentacija

2020-03-20

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu , partija 2

2020-05-07

Obaveštenje o zakjučenom okvirnom sporazumu, partija 1

2020-05-07

Odluka o zakljušenju okvirnog sporazuma

2020-04-24

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-01

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-01

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-04-01

Konkursna dokumentacija

2020-03-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P5

2020-06-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P4

2020-06-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P3

2020-06-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P2

2020-06-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, P1

2020-06-10

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-18

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-01

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-01

Pitanje 2

2020-04-01

Pitanje 1

2020-03-30

Konkursna dokumentacija

2020-03-18

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-18

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-05-18

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-04-30

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-04-08

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-04-08

Pitanje 4

2020-04-08

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-04-02

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-02

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-04-02

Pitanje 3

2020-04-02

Pitanje 2

2020-03-27

Pitanje 1

2020-03-25

Konkursna dokumentacija

2020-03-17

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

2020-05-18

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-04-27

Obaveštenje o produženju roka 3

2020-04-06

Konkursna dokumentacija - izmena 2

2020-04-06

Pitanje 1

2020-04-06

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-04-03

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-04-03

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-04-03

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-03-25

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-24

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2

2020-04-10

Odluka o obustavi postupka - partija 2

2020-04-09

Odluka o dodeli ugovora - partija 1

2020-04-09

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-03-16

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

2020-03-16

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-14

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-02

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-03-17

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-03-17

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-03-17

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zakjučenom okvirnom sporazumu

2020-05-05

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-04-16

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-03-24

Pitanje 1

2020-03-20

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-24

Obaveštenje o produženju roka 2

2020-04-07

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-03-24

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-16

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-30

Konkursna dokumentacija

2020-03-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-13

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2

2020-05-07

Odluka o dodeli ugovora

2020-05-04

Odluka o obustavi postupka

2020-05-04

Konkursna dokumentacija

2020-03-10

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-13

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-16

Obavestenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

2020-03-23

Konkursna dokumentacija

2020-03-09

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-09

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 i partija 4

2020-05-13

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1 i Partija 3

2020-05-08

Odluka o dodeli ugovora - partije 2 i 4

2020-05-04

Odluka o obustavi postupka - partija 1 i 3

2020-05-04

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

2020-04-14

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-04-02

Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-03-24

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2020-03-18

Konkursna dokumentacija

2020-03-05

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-05

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

2020-04-10

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-26

Konkursna dokumentacija

2020-03-05

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-05

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-03

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-20

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-03-04

Pitanje 1

2020-03-04

Konkursna dokumentacija

2020-03-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-03

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 1

2020-04-24

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 2

2020-04-15

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-03-30

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-03-09

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-03-09

Pitanje 1

2020-03-09

Konkursna dokumentacija

2020-03-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-02

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-10

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-26

Pitanje 1

2020-03-06

Konkursna dokumentacija

2020-03-02

Poziv za podnošenje ponuda

2020-03-02

Obaveštenje o zaključenonom ugovoru

2020-03-27

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-13

Konkursna dokumentacija

2020-02-27

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-27

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

2020-04-07

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

2020-03-17

Konkursna dokumentacija

2020-02-26

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-03

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-20

Konkursna dokumentacija

2020-02-26

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-26

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-03-06

Odluka o obustavi postupka

2020-03-06

Konkursna dokumentacija

2020-02-21

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-21

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-03-18

Odluka o obustavi postupka

2020-03-12

Konkursna dokumentacija

2020-02-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-05-04

Odluka o dodeli ugovora

2020-04-09

Konkursna dokumentacija

2020-02-19

Poziv na podnošenje ponuda

2020-02-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-24

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-16

Konkursna dokumentacija

2020-02-19

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

2020-04-01

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1

2020-03-27

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-12

Konkursna dokumentacija

2020-02-18

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-03-24

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-06

Obaveštenje o produženju roka 1

2020-02-21

Konkursna dokumentacija - izmena 1

2020-02-21

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

2020-02-21

Pitanje 1

2020-02-18

Konkursna dokumentacija

2020-02-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-03-05

Odluka o dodeli ugovora

2020-02-27

Konkursna dokumentacija

2020-02-13

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-03-27

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-04

Konkursna dokumentacija

2020-02-11

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-11

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-02-24

Odluka o obustavi postupka

2020-02-21

Konkursna dokumentacija

2020-02-06

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-06

Obaveštenje o obustavi postupka

2020-02-27

Odluka o obustavi postupka

2020-02-21

Konkursna dokumentacija

2020-02-05

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-05

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-03-09

Odluka o dodeli ugovora

2020-02-21

Konkursna dokumentacija

2020-02-04

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-04

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2020-04-03

Odluka o dodeli ugovora

2020-03-13

Konkursna dokumentacija

2020-02-03

Poziv za podnošenje ponuda

2020-02-03