Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje u vezi prvog uklјučenja cirkulacionih pumpi pred grejnu sezonu

25.09.2020

Na početku svake grejne sezone neophodno je izvršiti puštanje u rad pumpe  u podstanici.

U podstanici može biti jedna ili više radnih pumpi u zavisnosti od toga koliko se različitih cirkulacionih krugova greje iz nje (obično ukoliko je podstanica za više stambenih zgrada svaka ima svoju radnu pumpu).

Takođe bi trebalo  u svakoj podstanici da bude i isti taj broj rezervnih pumpi. Nažalost u većem broju podstanica nema rezervnih pumpi ili su one neispravne.  Za stabilno i kontinuirano  snabdevanje toplotnom energijom  neophodno je da i radna i rezervna pumpa budu ispravne i odgovarajućih karakteristika.

Svaka  podstanica ima svoj elektro orman. U njemu se nalazi oprema koja služi da omogući uklјučenje i isklјućenje pumpi (prekidači),  kao i bezbedonosna oprema koje će u samom radu isklјučiti cirkulacionu pumpu kada dođe do pregrevanja ili strujnog udara i sl.  (sklopka,  bimetalna zaštita, osigurači i drugo).

U većini  podstanica na žalost  ta oprema nije u funkciji. Dotrajala oprema nije menjana najčešće iz finansijskih razloga. Kada cirkulaciona pumpa ne radi  uglavnom ceo objekat ostaje bez grejanja (gravitacijski se može grejati samo mali deo). Kada je ispravna bimetalna zaštita  ona izbacuje pumpu iz rada prilikom pregrevanja motora. Kada stambena zgrada nema novca da kupi novu pumpu, dešava se da se rešenje nalazi u ugradnji jačeg osigurača i neodgovarajuće bimetalne zastite. Ovakve aktivnosti mogu izazvati totalnu štetu na cirkulacionoj pumpi, a eventualno i požar usled pregrevanja elektroinstalacija. Iz ovih razloga je veoma bitno da radove na elektroormanima izvode za to ovlašćena lica i da ugrađena oprema bude odgovarajuća.
Dosta je samo da jedna faza na bimetalnoj zaštiti bude u prekidu i da druge dve faze imaju povećanu amperažu (namotaji u motoru nisu dimenzionisani za te struje i dolazi do pregorevanja motora). Može doći i do pregorevanja kontakta na grebenastom prekidaču ili kojim slučajem pregori osigurač na dovodu a sve to su opasni režimi za siguran rad pumpe.

Drugi i najčešći uzrok pregorevanja motora cirkulacionih pumpi je ukočenost rotora. Pošto se pumpe tokom leta gase, u tom periodu mirovanja od par meseci dolazi do taloženja kamenca i korozije između rotora i čaure ( vrlo retko pumpa zariba u ležaju jer se najčešće radi o grafitnom ležaju, ali I to je moguće). Po pravilu pumpu bi trebalo, u period mirovanja, više puta puštati u pogon kako ne bi došlo do toga da rotor  ne može da se okreće, ali to niko ne radi.

Na osnovu svega navedenog Vas obaveštavamo da je neophodno sprovesti bezbedno puštanje pumpi u pogon.

Postupak puštanja cirkulacionih pumpi u toplotnim podstanicama gradskog grejanja

1.    Električar utvrđuje ispravnost električne opreme u elektro ormanu (zaštita, sklopka, osigurači itd);
Ukoliko se utvrdi neka od neispravnosti na instalaciji, takvu pumpu ne treba puštati u pogon!
2.    Osoba mašinske struke skida čep sa prednje strane pumpe i sa velikim odvijačem (šrafcigerom) pokušava da okrene rotor. Ukoliko nije moguće pokrenuti rotor više puta pritiskom na taster, takvu pumpu ne treba puštati u pogon!
3.    Obavestiti stručnu službu, zaduženu za održavanje sekundarnih instalacija u toplotnoj podstanici.