Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Obaveštenje

12.09.2019

"Energetika" D.O.O. će dana 15.09.2019. godine otpočeti sa punjenjem svojih primarnih toplovoda. Potrebno je da obratite pažnju na podstanicu u svom objektu i sva eventualna curenja prijavite dispečerskoj službi na telefon 336-238, kao i da obezbedite neometan ulaz u podstanicu ekipama "Energetike" D.O.O., ukoliko bude potrebe.

Istovremeno bi Upravnici zgrada trebalo da izvrše punjenje sekundarnih instalacija u zgradama, kao i probu funkcionalnosti pumpi koje će uključiti u trenutku početka grejanja, kako bi ceo sistem grejanja bio spreman za početak grejne sezone, do 01.10.2019. godine.